Data – centrai

Žmogui yra reikalingas stogas virš galvos. Serveriams, kad jie galėtų normaliai veikti, ir reikalingi namai su visais patogumais – protingai įrengtas duomenų centras. Ji dydis gali svyruoti nuo nedidelio kambario, kuris įrengtas biure, iki atskiro penkių aukštų pastato, įkasto į žemę iki pat stogo.  Tačiau abiem atvejais duomenų centras privalo atitikti griežtus kriterijus, kurie garantuoja, kad Jūsų kompiuterinė sistema veiks be trukdžių ir Jūsų verslui nebus padaryta jokios žalos. Tai yra sekantys kriterijai: pastovus elektros energijos tiekimas, rezerviniai energijos šaltiniai, tinkamas technikos aušinimas, objekto priešgaisrinė apsauga ir garantija, kad į patalpas nepateks pašaliniai asmenys.

data/fixed/serviced1_lt.html

Verslas be serverio yra neįmanomas. Net pradinėje stadijoje, kai biure yra tik viena darbinė stotis, serverio rolę vykdo paprastas kompiuteris.

data/fixed/slide41_lt.html


Padidėjus serverių skaičiui, iškyla atskiros patalpos būtinybė. Net pati kukliausia serverių patalpa privalo garantuoti apsaugą ir nenutrūkstamą tinklo veikimą.

data/fixed/slide42_lt.html


Efektyvaus įrengimų išdėstymo ir prijungimo problemą galima lengvai išspręsti naudojant šiuolaikines serverių spintas.

data/fixed/slide43_lt.html


Šiuolaikinis duomenų centras yra aprūpintas aušinimo, priešgaisrinės apsaugos, rezervinio energijos tiekimo ir duomenų centro resursų planavimo sistemomis.

data/fixed/slide44_lt.html

Ekonomija, naudojant „žalias“ technologijas: naudoti gamtos energijos šaltinius ir regionines klimatines ypatybes aušinimo sistemoms.

data/fixed/slide45_lt.html

Įmonės  iPro žinioje yra technologijos, kurios leidžia numatyti dažniausiai nutinkančias neeilines situacijas ir maksimaliai apsaugoti brangią techniką nuo išorinių faktorių poveikio. Mes statome viską, pradedant nuo nedidelių duomenų centrų su dviem trimis serveriais ir baigiant į žemę įkastomis daugiaaukštėmis konstrukcijomis, kurios aušinamos oru ir netoli esačių vandens telkinių pagalba. Mes statome namus Jūsų serveriams – nuo pat pamatų iki parengto darbui objekto.

data/fixed/serviced11_lt.html
TEHNOLOGIJOS
data/fixed/serviced13_lt.html

Energijos tiekimo sistemos


Įvairiausios nenutrūkstamos maitinimo sistemos, kurių užduotis yra užtikrinti kompiuterių veikimą elektros energijos tiekimo trukdžių atvejais – pardedant nuo baterijų ir baigiant dyzeliniais generatoriais, Kurie iš esmės yra autonominės elektros gaminimo stotys.

data/fixed/serviced2_lt.html

Priešgaisrinės apsaugos sistemos


Duomenų centras, tai milijardai elektrinių grandinių ir labai aukšta įtampa, todėl įprastos gaisro gesinimo priemonės čia netinka. Reikalinga sistema, kuri sandarintų aplinką, kurioje dirba serveriais ir neutralizuotų deguonies patekimą ypatingų dujų pagalba.

data/fixed/serviced3_lt.html

Aušinimo sistemos


Įvairios technologijos, pradedant nuo oro kondicionavimo ir baigiant šiuolaikiniais „žaliais“ sprendimais, kurie leidžia naudoti vėsų Baltijos šalių klimatą ir aplinkos resursus, kad su minimaliomis išlaidomis būtų užtikrintas geras aušinimas.

data/fixed/serviced4_lt.html

Resursų planavimo sistema


Leidžia projektuoti racionalų  naujų serverių prijungimą artimiausioje ateityje. Jei iškils būtinybė įrengti serverį, ši sistema pati nustatys jam tinkamiausią vietą, apskaičiuos reikalingos energijos apimtį ir prijungs tinklo prieigas.


data/fixed/serviced5_lt.html

Centralizuota valdymo sistema


Leidžia matyti duomenų centrą viename ekrane ir kontroliuoti daug rodiklių: kiek reikia energijos, ar visi segmentai yra tvarkoje ir taip toliau.

data/fixed/serviced6_lt.html
data/fixed/serviced7_lt.html
PARTNERIAI
data/fixed/serviced14_lt.html


data/fixed/serviced12_lt.html

Duomenų centras yra įmonės šventovė, jos širdis. Ir šios širdies nepriekaištingu darbu būtina pasirūpinti laiku. Kitaip jos gydymas ir reabilitavimas (nekalbant apie pakeitimas kainuos daug daugiau ir grės neatstatomais nuostoliais.

data/fixed/serviced9_lt.html