Duomenų saugojimas

Mūsų dienomis kiekviena įmonė vienaip ar kitaip yra susijusi su informacijos technologijomis. Tai reiškia, kad sėkmingas verslas yra įmanomas tik tada, jei įmonė sugeba išsaugoti informaciją, tuo pat metu užtikrindama maksimaliai greitą prieigą prie duomenų tiems, kurie turi tokią teisę, ir padarant juos maksimaliai neprieinamus visiems kitiems.  Užduotis yra nelengva, nes šiandieną duomenų apimtys auga kaip lavina. Todėl informacijos saugojimo sistema yra labai svarbi kompiuterių patalpos dalis. 

data/fixed/servicea1_lt.html

Jūs turite įprastą tinklą. Duomenų apimtis yra nedidelė ir jų saugojimo reikalavimai – žemi. Su šia užduotimi susitvarkys paprastas serveris.

data/fixed/slide11_lt.html


Paprasti serveriai nėra skirti didelės informacijos apimties saugojimui. Saugų, patikimą ir efektyvų duomenų saugojimą užtikrina tik ypatingos sistemos.data/fixed/slide12_lt.html

Šiuolaikinės technologijos leidžia sinchronizuoti dideles duomenų apimtis tarp geografiškai nutolusių vietų – ir naudojant nelabai brangius viešųjų ryšių kanalus ir realaus laiko režime.

data/fixed/slide13_lt.html

Momentinis duomenų kopijavimas leidžia atnaujinti prarastas ar redaguotas rinkmenas. Be to, šios kopijos beveik neužima vietos diske.

data/fixed/slide14_lt.html


Stichinės nelaimės atveju technologinis rezervinis komandinis punktas yra suaktyvinamas per kelias minutes. Visi nelaimės atveju prarasti punkto duomenys yra nedelsiant atstatomi.

data/fixed/slide15_lt.html

Įmonė iPro gali pasiūlyti saugius kompleksinius sprendimus, kurie: a) leidžia saugoti milžiniškas informacijos apimtis, apsieinant be naujų diskų apimčių įsigijimo; b) leidžia maksimaliai greitai prieiti prie duomenų bazės; c) užtikrina duomenų rezervinių kopijų sukūrimą, prie kurių galima nedelsiant prisijungti bet kokių neeilinių situacijų metu, pradedant nuo potvynio ir baigiant netikėtu režimo pasikeitimu. 

Ir tai dar ne visos šiuolaikinio duomenų saugojimo sistemos galimybės, tarp kurių yra toks egzotiškas sprendimas kaip sinchronizavimas per palydovą su kitu duomenų centru, kuris gali būti, pavyzdžiui, kažkur Zimbabvėje.

data/fixed/servicea11_lt.html
TECHNOLOGIJOS
data/fixed/servicea13_lt.html

Snapshot


Leidžia momentaliai gauti visų duomenų kopijas ir saugoti jas neribotą laiką, neužimant vietos diske. Tai tikra laiko mašina, kuri leidžia sugrįžti į praėjusią dieną, savaitę ar mėnesį ir atstatyti visas prarastas arba redaguotas rinkmenas.

data/fixed/servicea2_lt.html

Data encryption


Suranda Jūsų kompiuterinėje sistemoje bet kokias dubliuotas rinkmenas, kurios įrašytos įvairiais pavadinimais įvairiose vietose (vieną ir tą patį tekstą, nuotrauką ar filmą) ir apjungia jas į vieną kopiją, Tai leidžiant sutaupyti iki 70 procentų vietos diske.

data/fixed/servicea3_lt.html

Disaster Recovery


Užtikrina geografinį duomenų saugumą, sukuriant veidrodinę kopiją visos informacijos, kuri yra kitoje vietoje, kitame mieste ar kitoje šalyje. Užtikrina duomenų išsaugojimą bet kokiu  „force majeure” atveju.

data/fixed/servicea4_lt.html

Deduplication


Užtikrina duomenų saugumą, jei informacijos nešiotojas (diskas, greitoji atmintis) yra pavagiamas, prarastas ar netyčia išmestas. Žmogus, kuris nesankcionuotai gavo prieigą prie tokių duomenų nešiotojų, nespės gauti iš jų informacijos.


data/fixed/servicea5_lt.html

Data mirroring


Garantuoja, kad įmonė galės dirbti net stichinės nelaimės atveju. Šiam tikslui yra sukuriamas technologinis rezervinis komandinis punktas, kuris suaktyvinamas per kelias minutes, jei pagrindiniame komandiniame punkte nutiko kas nors blogo.

data/fixed/servicea6_lt.html
 
data/fixed/servicea7_lt.html
PARTNERIAI
data/fixed/servicea14_lt.html


data/fixed/servicea12_lt.html

Pagal įmonės Gartner IT technologijų rinkos tyrimų apskaičiavimus, iš tų tarptautinių įmonių, kurioms iškilo rimtos problemos su prieiga prie duomenų, 40 procentų jau likviduojamos, o 60 procentų prarado savo verslą. Visa tai nutiko tik dėl to, kad šios įmonės neatkreipė tinkamo dėmesio į geros duomenų saugojimo sistemos sukūrimą. 

data/fixed/servicea9_lt.html