Privātuma politika

Mērķi, pārzinis un saziņa ar to
Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par Jūsu kā fiziskās personas datu  (turpmāk – personas datu) apstrādes nolūku un aizsardzību gan datu iegūšanas laikā, gan  apstrādājot šos personas datus.
Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679.
Fizisko personas datu (turpmāk – personas datu) apstrādes pārzinis ir SIA iPro (Reģ. nr. 40003521916, Gunāra Astras iela 8B, Rīga, LV-1082, Latvija)
Apstrādājot personas datus, mēs pieliksim pienācīgu rūpību, lai nodrošinātu to konfidencialitāti, integritāti un drošu uzglabāšanu.  Mēs veiksim personas datu apstrādi, piemērojot iekšējās procedūras un mehānismus, lai novērstu neautorizētu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu.

Datu apstrādes mērķi
Jūsu personas datus mēs apstrādājam, lai:
- mājas lapā:
●    varētu uzkrāt anonimizētus datus par lapas lietošanu un tādejādi varētu  pilnveidot mājas lapu un novērst nepilnības;
- sniedzot pakalpojumus:
●    nodrošinātu līgumsaistību izpildi
Mēs apstrādājam šādus Jūsu datus:
●    Sīktdatnes – jeb datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu kā arī sniegtu iespēju uzlabot tās darbību.
●    Klientu Serviss – vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums.

Datu apstrādes ilgums
Mēs apstrādāsim personu datus tikai tik ilgi, cik tam ir tiesisks pamats un ir nepieciešams, lai:
●    nodrošinātu produktus, pakalpojumus un informāciju, kuru Jūs vai Jūsu uzņēmums ir pieprasījis;
●    sazinātos ar Jums par pieprasījumu, kuru Jūs mums esat iesniedzis;
●    nodrošinātu normatīvo aktu prasību izpildi;
●    administrētu Jūsu izvēles un tiesības, kuras Jūs esat īstenojis saskaņā ar šo privātuma politiku;
●    realizētu mūsu tiesiskās intereses;

Trešās puses
Mēs nenodosim personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, piemēram, ar interneta vietņu analītikas vai klientu apkalpošanas nodrošināšanu un savu interešu aizsardzību. Taču šādā gadījumā Mēs nodrošināsim, ka šīs trešās personas apstrādās personas datus tikai saskaņā ar Mūsu norādījumiem un nevarēs tos izmantot  citiem mērķiem. Šīm trešajām personām, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un mūsu līgumiem, tiek prasīts aizsargāt Jūsu datus.
Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma, ja to mums uzdos normatīvo aktu prasības, kā arī, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem
Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties pa tālruni T.  +371 8000 IPRO,  T.  +371 67873279   vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi: info@ipro.lv