Datu centri

Cilvēkam ir vajadzīgs jumts virs galvas. Serveriem, lai tie varētu normāli darboties, arī nepieciešama māja ar visām ērtībām - lietpratīgi ierīkots datu centrs. Tā izmēri var svārstīties no nelielas istabas, kas iekārtota birojā, līdz pat atsevišķai piecstāvu ēkai, ieraktai zemē līdz pašam jumtam. Taču abos gadījumos datu centram ir jāatbilst stingriem kritērijiem, kas garantē, ka jūsu datorsistēma darbosies bez traucējumiem un biznesam netiks nodarīts kaitējums. Šie kritēriji ir: stabila elektroapgāde, rezerves enerģijas avoti, savlaicīga tehnikas dzesēšana, objekta ugunsdrošība un garantija pret nepiederošu personu piekļuvi.

data/fixed/serviced1_lv.html
BIZNESS BEZ SERVERA NAV IESPĒJAMS. PAT SĀKUMPOSMĀ, KAD BIROJĀ IR TIKAI VIENA DARBA STACIJA, SERVERA LOMU VEIC PARASTAIS SERVERIS
data/fixed/slide41_lv.html
PALIELINOTIES SERVERU SKAITAM, RODAS NEPIECIEŠAMĪBA PĒC ATSEVIŠĶAS TELPAS. PAT VISPIETICĪGĀKAJAI SERVERU TELPAI JĀSPĒJ GARANTĒT AIZSARDZĪBU UN TĪKLA NEPĀRTRAUKTU DARBĪBU
data/fixed/slide42_lv.html
APRĪKOJUMA EFEKTĪVAS IZVIETOŠANAS UN PIESLĒGŠANAS PROBLĒMU IESPĒJAMS VIEGLI ATRISINĀT, IZMANTOJOT MŪSDIENĪGUS SERVERU SKAPJUS
data/fixed/slide43_lv.html
MŪSDIENĪGS DATU CENTRS IR APRĪKOTS AR DZESĒŠANAS, UGUNSDROŠĪBAS, REZERVES ENERGOAPGĀDES UN DATU CENTRA RESURSU PLĀNOŠANAS SISTĒMĀM
data/fixed/slide44_lv.html
EKONOMIJA, IZMANTOJOT "ZAĻĀS" TEHNOLOĢIJAS: DABAS ENERĢIJAS AVOTUS UN REĢIONA KLIMATISKĀS ĪPATNĪBAS DZESĒŠANAS SISTĒMĀM
data/fixed/slide45_lv.html

Uzņēmuma  iPro rīcībā ir tehnoloģijas, kas ļauj paredzēt visdažādākās ārkārtas situācijas un maksimāli pasargāt dārgo tehniku no ārējo faktoru iedarbības. Mēs būvējam visu, sākot no nelieliem datu centriem ar diviem trim serveriem un beidzot ar zemē ieraktām daudzstāvu konstrukcijām, kas dzesējas no gaisa un netālajām ūdenstilpnēm. Mēs ceļam mājas jūsu serveriem – no pašiem pamatiem līdz pat gatavam objektam.

data/fixed/serviced11_lv.html
TEHNOLOĢIJAS
data/fixed/serviced13_lv.html

Energoapgādes sistēmas


Visdažādākās nepārtrauktās barošanas sistēmas, kuru uzdevums ir nodrošināt datoru darbību elektroenerģijas traucējumu gadījumā – sākot no baterijām un beidzot ar dīzeļģeneratoriem, kas būtībā ir autonomas elektrostacijas.

data/fixed/serviced2_lv.html

Ugunsdzēsības sistēmas

Datu centrs – tie ir miljardi elektrisko ķēžu un ļoti augsts spriegums, tādēļ parastie ugunsdzēšanas paņēmieni te neder. Nepieciešama sistēma, kas hermetizē vidi, kurā strādā serveri, un neitralizē skābekļa ietekmi ar īpašas gāzes palīdzību.

data/fixed/serviced3_lv.html

Dzesēšanas sistēmas

Dažādas tehnoloģijas, sākot ar gaisa kondicionēšanu un beidzot ar vismūsdienīgākajiem „zaļajiem” risinājumiem, kas ļauj izmantot Baltijas vēso klimatu un apkārtējās vides resursus, lai ar minimāliem izdevumiem nodrošinātu dzesēšanu.

data/fixed/serviced4_lv.html

Resursu plānošanas sistēma

Ļauj projektēt visracionālāko jaunu serveru pieslēgšanu pārskatāmā nākotnē. Ja radīsies nepieciešamība uzstādīt serveri, šī sistēma pati noteiks tam piemērotāko vietu, aprēķinās vajadzīgo enerģijas apjomu un pieslēgs tīkla pieejas.data/fixed/serviced5_lv.html

Centralizētās vadības sistēma

Ļauj redzēt datu centru vienā ekrānā un kontrolēt daudzus rādītājus: cik enerģijas nepieciešams, vai visi segmenti ir kārtībā un tā tālāk.

data/fixed/serviced6_lv.html
data/fixed/serviced7_lv.html
PARTNERI
data/fixed/serviced14_lv.html


data/fixed/serviced12_lv.html

Datu centrs ir kā uzņēmuma svētnīca, tā sirds. Un par šīs sirds nevainojamu darbību jārūpējas savlaicīgi. Citādi tās ārstēšana un rehabilitācija (nerunājot nemaz par nomaiņu) izmaksās ievērojami dārgāk un draud ar neatgūstamiem zaudējumiem.

data/fixed/serviced9_lv.html