Datu glabāšana

Mūsdienās ikviens uzņēmums  tā vai citādi ir saistīts ar informācijas tehnoloģijām. Tas nozīmē, ka veiksmīgs bizness iespējams tikai tad, ja uzņēmums prot saglabāt informāciju, vienlaikus nodrošinot maksimāli ātru piekļuvi datiem tiem, kuriem ir šādas tiesības, un padarot tos maksimāli nepieejamus visiem pārējiem. Uzdevums nav viegls, jo mūsdienās datu apjomi pieaug lavīnveidīgi. Tādēļ informācijas uzglabāšanas sistēma ir ļoti svarīga datoru telpas  daļa.

data/fixed/servicea1_lv.html

JUMS IR PARASTS TĪKLS.  DATU APJOMS IR NELIELS UN PRASĪBAS TĀ SAGLABĀŠANAI - ZEMAS. AR ŠO UZDEVUMU GALĀ TIKS PARASTS SERVERIS.

data/fixed/slide11_lv.html
PARASTIE SERVERI NAV DOMĀTI LIELA INFORMĀCIJAS APJOMA UZGLABĀŠANAI. DROŠU, UZTICAMU UN EFEKTĪVU DATU UZGLABĀŠANU NODROŠINA TIKAI ĪPAŠAS SISTĒMAS
data/fixed/slide12_lv.html
MŪSDIENĪGAS TEHNOLOĢIJAS ĻAUJ SINHRONIZĒT LIELUS DATU APJOMUS STARP ĢEOGRĀFISKI ATTĀLINĀTĀM VIETĀM - GAN IZMANTOJOT NE PĀRĀK DĀRGUS PUBLISKOS SAKARU KANĀLUS, GAN ARĪ REĀLA LAIKA REŽĪMĀ.
data/fixed/slide13_lv.html
DATU MOMENTĀNA KOPĒŠANA ĻAUJ ATJAUNOT ZUDUŠOS VAI REDIĢĒTUS FAILUS. TURKLĀT PAŠAS KOPIJAS PRAKTISKI NEAIZŅEM VIETU DISKĀ
data/fixed/slide14_lv.html
STIHISKAS NELAIMES GADĪJUMĀ TEHNOLOĢISKAIS REZERVES KOMANDPUNKTS AKTIVIZĒJAS DAŽU  MINŪŠU LAIKĀ. VISI NELAIMĒ CIETUŠĀ PUNKTA DATI NEKAVĒJOTIES TIEK ATJAUNOTI
data/fixed/slide15_lv.html

Uzņēmums iPro var piedāvāt drošus kompleksus risinājumus, kas: a) ļauj uzglabāt milzīgu informācijas apjomu, iztiekot bez jaunu disku apjomu iegādes; b) ļauj maksimāli ātri piekļūt datu bāzei; c) nodrošina datu rezerves kopiju izveidošanu, uz kurām var nekavējoties pārslēgties jebkurā ārkārtas situācijā, sākot ar plūdiem un beidzot ar negaidītu režīma maiņu. 

Tās vēl nebūt nav visas mūsdienīgas datu uzglabāšanas sistēmas iespējas, starp  kurām ir arī tik eksotisks risinājums  kā sinhronizācija caur satelītu ar otru datu centru, kas var atrasies, piemēram,  kaut kur Zimbabvē.

data/fixed/servicea11_lv.html

TEHNOLOĢIJAS

data/fixed/servicea13_lv.html

Snapshot


Ļauj momentāni iegūt visu datu kopijas un glabāt tās neierobežoti ilgi, neaizņemot vietu diskā. Tā ir īsta laika mašīna, kas ļauj atgriezties iepriekšējā dienā, nedēļā vai mēnesī un atjaunot visus zudušos vai rediģētos failus.

data/fixed/servicea2_lv.html

Data encryption


Nodrošina datu aizsardzību gadījumā, ja informācijas nesējs (disks, zibatmiņa) ir nozagts, pazaudēts vai nejauši izmests. Cilvēks, kas nesankcionēti piekļuvis šim datu nesējam, informāciju no tā iegūt nespēs.

data/fixed/servicea3_lv.html

Disaster Recovery


Garantē, ka uzņēmums spēs darboties pat stihiskas nelaimes gadījumā. Šim nolūkam tiek izveidots tehnoloģiskais rezerves komandpunkts, kas aktivizējas dažu minūšu laikā, ja ar pamata komandpunktu noticis kaut kas slikts.

data/fixed/servicea4_lv.html

Deduplication


Sameklē jūsu datorsistēmā jebkādus dublētus failus, kas ierakstīti ar dažādiem nosaukumiem dažādās vietās (vienu un to pašu tekstu, attēlu vai filmu) un apvieno tos vienā kopijā, tā ļaujot ieekonomēt līdz 70 procentiem vietas diskā.


data/fixed/servicea5_lv.html

Data mirroring


Nodrošina datu ģeogrāfisku aizsardzību, izveidojot spoguļkopiju visai informācijai, kas atrodas citā vietā, citā pilsētā vai citā valstī. Garantē datu saglabāšanu jebkāda „force majeure” gadījumā.

data/fixed/servicea6_lv.html
 
data/fixed/servicea7_lv.html
PARTNERI
data/fixed/servicea14_lv.html


data/fixed/servicea12_lv.html

Pēc IT tehnoloģiju tirgus izpētes uzņēmuma Gartner aprēķiniem, no tiem starptautiskajiem uzņēmumiem, kuriem radušās nopietnas problēmas ar piekļuvi datiem, 40 procentus ir nācies likvidēt, bet 60 procenti zaudējuši daļu sava biznesa. Tas viss noticis tikai tādēļ, ka šie uzņēmumi nav veltījuši pienācīgu uzmanību labas datu glabāšanas sistēmas izveidei. 

data/fixed/servicea9_lv.html