Virtualizācija

Virtualizācija ir efektīvs paņēmiens, kā ietaupīt resursus. Proti: būtiski samazināt serveru skaitu, samazināt serveru apkalpošanā iesaistīto darbinieku skaitu un atbrīvot darba telpas citām vajadzībām. Ja ņemam vērā iespēju ietaupīt arī elektroenerģiju, tad ekonomija kļūst acīmredzama. Tehnoloģijas būtība slēpjas apstāklī, ka desmit serveru vietā paliek viens, bet pārējie deviņi tajā atrodas virtuālā veidā, zaudējot savu „fizisko ķermeni”. Virtualizēt var arī darbavietas. Tādā gadījumā uz darbinieku galdiem paliek vien ekrāni un tastatūras, bet paši datori kā materiāli objekti pazūd un parādās tikai virtuālā veidā centrālajā serverī. Tas daudzkārt palielina drošību: pat, ja darba vietas aprīkojums sabojājas, cilvēks pārsēžas citā vietā, ievada savu vārdu, paroli  un turpina strādāt ar dokumentu, kurā nav pazudusi ne rindiņa.

data/fixed/serviceb1_lv.html

JUMS IR 20 DARBINIEKI, KURU RĪCĪBĀ IR 20 DARBA STACIJAS, UN TĀS NEPĀRTRAUKTI NĀKAS ATJAUNOT? PĀRVĒRTIET TĀS VIRTUĀLAJĀS!

data/fixed/slide21_lv.html
JŪSU UZŅĒMUMAM CENTRĀLAIS BIROJS ATRODAS LATVIJĀ, BET FILIĀLE - KIPRĀ. VAI KIPRAS FILIĀLE VAR PIEKĻŪT DARBA STACIJAS, KAS ATRODAS LATVIJĀ? JĀ, JĀ ŠĪ STACIJA IR VIRTUĀLA
data/fixed/slide22_lv.html
DAĻA JŪSU SERVERU STĀV DĪKĀ, KĀMĒR CITI DARBOJAS AR MAKSIMĀLU SLODZI. KĀ EFEKTĪVI PĀRDALĪT VISU ŠO RESURSU IESPĒJAS UN JAUDU? JĀIZMANTO "MĀKOŅU" TEHNOLOĢIJU
data/fixed/slide23_lv.html
DATORTEHNIKAS APKALPOŠANAS UN UZTURĒŠANAS IZDEVUMI AR KATRU GADU PIEAUG. SERVERU UN DARBA STACIJU VIRTUALIZĀCIJA IR EFEKTĪVS VEIDS, KĀ ŠOS IZDEVUMUS BŪTISKI SAMAZINĀT
data/fixed/slide24_lv.html
DATORTELPA IR PIEKRAUTA AR SERVERIEM, NO KURU JAUDAS TIEK IZMANTOTA VIEN TREŠĀ DAĻA? VIRTUALIZĀCIJA ĻAUS JŪSU DATORRESURSUS IZMANTOT MAKSIMĀLI EFEKTĪVI, TĀ PALIELINOT JŪSU BIZNESA IENĀKUMU.
data/fixed/slide25_lv.html

Virtualizācija nav ikdienišķs uzdevums, tā prasa integrētāja augstu kvalifikāciju, jo tam jāveic tehnoloģiskais audits un jāpiedāvā risinājums. Uzņēmumam iPro ir visi sertifikāti, lai šāda veida darbus veiktu pilnā apjomā. 

data/fixed/serviceb11_lv.html
TEHNOLOĢIJAS
data/fixed/serviceb13_lv.html

Thin clients


Jauna darba staciju koncepcija, kurā uz darbinieku galdiem atrodas tikai monitori un tastatūras, bet procesori ir padarīti virtuāli un pamata operāciju sistēmas ielāde notiek serverī. Tādējādi  būtiski tiek ietaupīts uz telpu rēķina un līdzekļiem datoru iegādei.

data/fixed/serviceb2_lv.html

Serveru virtualizācija

Koncepcijas būtība ir tāda, ka desmit serveru vietā paliek tikai viens, bet pārējie deviņi zaudē savu fizisko „ķermeni”. Tādā veidā tiek ieekonomēti līdzekļi serveru uzturēšanai, mazāk tiek patērēta elektroenerģija un līdzekļi aparatūras dzesēšanai, kā arī nepieciešamas mazākas telpas.

data/fixed/serviceb3_lv.html


data/fixed/serviceb4_lv.html

Mākonis


Sistēma, kas ļauj maksimāli efektīvi izmantot datoru resursus uzņēmuma iekšienē, nepārtraukti pārdalot noslogojumu: mazāk noslogotās datu apstrādes sistēmas pārņem uzdevumus no vairāk noslogotajām.


data/fixed/serviceb5_lv.html

Aparatūras dublēšana


Sistēma, kas gadījumā, ja dators ticis fiziski bojāts, automātiski nogādā informāciju uz citu datoru un tur to ielādē. Tādā veidā dokuments, ar kuru tika strādāts datora sabojāšanās brīdī, tiks saglabāts un atvērts darba turpināšanai.

data/fixed/serviceb6_lv.html
 
data/fixed/serviceb7_lv.html
PARTNERI
data/fixed/serviceb14_lv.html


data/fixed/serviceb12_lv.html

Pasaulē virzās zaļās domāšanas virzienā, cenšoties samazināt enerģijas patēriņu un atsakoties no ātri novecojošas datortehnikas. Virtualizācija ir lieliska iespēja nopietni palīdzēt ekoloģijai, vienlaikus gūstot arī finansiālu labumu.
data/fixed/serviceb9_lv.html