Apmācības un semināri

Uzņēmums iPro regulāri organizē seminārus par datu glabāšanas risinājumiem, IT drošību un virtualizāciju. Pasākumi, kurus vada iPro darbinieki, ir paredzēti IT nodaļu speciālistiem un to vadītājiem.


Piedāvājam apmeklēt zemāk uzskaitītās apmācības, IT speciālistu kvalifikācijas uzlabošanai. Apmācību datumi un laiki tiek saskaņoti individuāli, ņemot vērā Klienta vajadzības.


Datu glabāšanas sistēmu plānošana un pārvaldība

2 dienas (16 stundas)

·      Ievads

·      Datu glabāšanas sistēmu veidi

·      Datu glabāšanas sistēmu komponentes

·      Datu glabāšanas sistēmu slēgumi

·      Datu glabāšanas sistēmu plānošana

·      Datu glabāšanas servisi (arhivācija, rezerves kopēšana, efektīva datu glabāšana)

·      Datu glabāšanas servisi augstas pieejamības slēgumā

·      Datu glabāšanas servisi mākoņdatošanas vidēs

·      Datu glabāšanas servisu uzraudzības un pārvaldības instrumenti

·      Zināšanu pārbaude

 

Datu centru IT infrastruktūras plānošana un pārvaldība

2 dienas (16 stundas)

·      Ievads

·      Datu centru standarti

·      Prasību analīze

·      Datu centru infrastruktūras komponentes

   §  Fiziskās

   §  Loģiskās

   §  Virtuālās

·      Vide un piegādātāju pārvaldība

·      Tīkli un tīklošana

·      Skaitļošanas sistēmas

·      Datu glabāšanas sistēmas

·      IT drošība un risku pārvaldība

·      Plānošanas labā prakse

·      Datu centru pārvaldība

·      Datu centru uzraudzības instrumenti un perspektīvas

·      Zināšanu pārbaude 

 

Tīklošanas risinājumu plānošana un pārvaldība

2 dienas (16 stundas)

·      Ievads

·      Datortīklu komponentes

   §  Fiziskās

   §  Loģiskās

   §  Virtuālās

·      Datortīklu standarti un biežāk lietojamie protokoli

·      Prasību analīze

·      Datortīklu plānošanas labā prakse

·      Datortīklu pārvaldības instrumenti un svarīgās metrikas

·      Zināšanu pārbaude

 

 Virtuālo datu centru plānošana un pārvaldība

2 dienas (16 stundas)

·      Ievads

·      Datu centru standarti

·      Prasību analīze

·      Datu centru infrastruktūras komponentes

   §  Fiziskās

   §  Loģiskās

   §  Virtuālās

·      Vide un piegādātāju pārvaldība

·      Tīkli un tīklošana

·      Skaitļošanas sistēmas

·      Datu glabāšanas sistēmas

·      IT drošība un risku pārvaldība

·      Virtuālo datu centru orķestrācija

·      Mākoņdatošanas datu centru produkti

·      Plānošanas labā prakse

·      Datu centru pārvaldība

·      Datu centru uzraudzības instrumenti un perspektīvas

·      Zināšanu pārbaude 

 

IT infrastruktūras uzraudzības risinājumu plānošana un pārvaldība

Viena diena (8 stundas)

·      Ievads

·      IT infrastruktūras uzraudzības risinājumu veidi

·      Infrastruktūras elementu savstarpējā ietekme

·      IT infrastruktūras uzraudzība un konfigurācijas vadība

·      Prasību analīze

·      Pieejamības, integritātes un konfidencialitātes vadība un rādītāji

·      Veiktspējas uzraudzība un perspektīvas

·      Paziņojumu vākšana un analīze

·      Uzraudzības risinājuma plānošana

·      Zināšanu pārbaude

 

Datu centru drošības risinājumu plānošana un pārvaldība

Viena diena (8 stundas)

·      Ievads

·      IT risku pārvaldība un metodoloģijas

·      Standarti un valsts atbalsts

·      IT drošības perspektīvas

·      Cilvēka faktors IT drošībā

·      Drošības risinājumu klasifikācija

·      Iepazīšanās ar populāru drošības risinājumu ražotājiem un to produktiem

·      Zināšanu pārbaude

 

Mākoņskaitļošanas risinājumu plānošana un pārvaldība

2 dienas (16 stundas)

·      Ievads

·      Populārie mākoņdatošanas pakalpojumi

·      Prasību analīze

·      Datu centru infrastruktūras komponentes

·      Juridiskie aspekti

·      Pakalpojumu un piegādātāju pārvaldība

·      Tīkli un tīklošana

·      Skaitļošanas sistēmas

·      Datu glabāšanas sistēmas

·      IT drošība un risku pārvaldība

·      Mākoņdatošanas centru pārvaldības orķestrācija

·      Plānošanas labā prakse

·      Zināšanu pārbaude 

data/fixed/education_lv.html

Pieteikties pasākumam

Vārds, uzvārds
Telefons
Pasākums
Kompānija
E-pasts